Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2023

Thứ ba - 10/01/2023 20:36
Ngày 10/01/2023, VKSND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Hội nghị.Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, ngành của tỉnh; Viện trưởng VKSND cấp huyện, các trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh cùng Kiểm sát viên, công chức ngành kiểm sát. Đồng chí Phan Minh Cự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trị Hội nghị.
     Qua video clip báo cáo tóm tắt, năm 2022 Viện kiểm sát tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát năm 2022. Toàn ngành Kiểm sát đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành đạt 70 chỉ tiêu, vượt 40 chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành.
     Tại Hội nghị, đồng chí Phan Minh Cự trình bày nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 của VKSND tỉnh Kon Tum, yêu cầu VKS hai cấp thực hiện tốt phương châm công tác năm 2023: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao với mục tiêu: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp Kiểm sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn Ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay”.
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoà – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà ngành Kiểm sát tỉnh Kon Tum đã đạt được trong năm qua, yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao theo phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả” để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023,  đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng rằng ngành Kiểm sát tỉnh Kon Tum cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, góp phần “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Viện trưởng VKSND tỉnh Phan Minh Cự cảm ơn sự quan tâm sâu sát của đồng chí Phó Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ban, ngành trong tỉnh trong thời gian qua, cam kết sẽ phát huy những ưu điểm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành kiểm sát tỉnh Kon Tum thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 và những năm tiếp theo.
     Với thành tích đạt được trong năm 2022,  VKSND tỉnh Kon Tum đã vinh dự được VKSND tối cao tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 tập thể xuất sắc được tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân, 02 tập thể được tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc hai năm liên tục, 02 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua Ngành; 13 tập thể và 48 cá nhân được tặng bằng khen trong các phòng trào thi đua ngắn hạn; 18 tập thể và 167 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen.


     Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Quang, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tỉnh, Hội nghị đã có nhiều tham luận nghiệp vụ chất lượng, đúng trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.  

Đồng chí Phan Minh Cự, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận Hội nghị
 Kết luận Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum chỉ đạo những việc cần triển khai ngay và làm tốt trong năm 2023:
1. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chỉ đạo của Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội đối với Viện kiểm sát nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết 96.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong đơn vị, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, thực hiện nghiêm quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
3. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành đề ra.
4. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục xác định chống oan sai, bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu;
5. Viện trưởng 2 cấp tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác hình sự, dân sự; chú trọng sắp xếp, bố trí, tự đào tạo cán bộ, KSV giỏi chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhiệm khâu công tác này.
6. Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tăng cường công tác kiểm sát thường kỳ, đột xuất, công tác kiểm sát trực tiếp và phúc tra, kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
7. Thông qua công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp, chủ động tham mưu, đề xuất với Cơ quan nhà nước những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tăng cường kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục.
8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề tại những đơn vị có dấu hiệu vi phạm, còn nhiều hạn chế, yếu kém.
09. Tập trung kiện toàn, xây dựng bộ máy VKS hai cấp tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
10. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; Công tác tài chính kế toán thực hiện đúng quy định của Nhà nước, VKSTC và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
11. Tăng cường hợp tác với VKSND tỉnh Attapư, Xê Kông – Nước CHDCND Lào trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đầu tranh phòng, chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia, khu vực biên giới.
12. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành; chủ động, linh động đề ra nhiều giải pháp, biện pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác và các khâu đột phá đã xác định trong năm 2023.
13. VKSND 2 cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTN, ngày 31/3/2014 của Viện  trưởng VKSTC về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND; Quyết định số 589/QĐ-VKSTC, ngày 20/8/2015 của Viện trưởng VKSTC về banh hành quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong ngành KSND; Kết luận số 1663/KL-TU, ngày 24/4/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh - Thực hiện nghiêm quy định: Không uống rượu, bia và các đồ uống có cồn khác trước, trong giờ hành chính và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.
14. Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Ngành và địa phương phát động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị.
  Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố trực thuộc khẩn trương xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2023. Tổ chức họp đơn vị quán triệt, triển khai Kế hoạch công tác của Ngành và của đơn vị. Với quyết tâm cao, đồng chí tin tưởng rằng cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Kon Tum đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Hoàn thành xuất sắc Kế hoạch công tác năm 2023.
     Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Tác giả: H.Chương

Nguồn tin: Văn phòng tổng hợp:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây