01:26 ICT Thứ năm, 30/03/2023

DANH MỤC CHÍNH

LIÊN KẾT BANNERS

Kiểm sát Online
báo vảo vệ pháp luật
Văn bản pháp luật CĐĐH
Bộ Pháp điển
Công báo chính phủ
Trang chọn giải pháp

Trang chủ » Tin tức » VKSND Thành phố, Huyện » VKSND huyện Sa thầy

Học tập và làm theo tư tưởng của Bác

Kon Tum: Viện kiểm sát hai cấp, chú trọng Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp

Thứ năm - 28/07/2022 00:30
Để kịp thời đánh giá kết quả công tác kiểm sát của Ngành 06 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác, Ngày 22/7/2022, Viện KSND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
   Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Minh Cự, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh, cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Hội nghị được truyền trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện, thành phố. Qua đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát 02 cấp đã kiểm sát 359 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát  điều tra: 367 vụ/574 bị can; Truy tố 167 vụ/358 bị can; xét xử sơ thẩm: 239 vụ/496 bị cáo; kiểm sát 160 bản án sơ thẩm của tòa án, 189 người tạm giữ; 694 người bị tạm giam; 469 bị án phải thi hành án (tử hình 10, tù chung thân 02, tù có thời hạn: 83, án treo: 253, cải tạo không giam giữ: 119, quản chế: 2); công tác kiểm sát án Dân sự, HNGĐ thụ lý 1.032 vụ, việc; kiểm sát việc trả lại 24 đơn khởi kiện và 726 bản án, quyết định của Tòa án hai cấp, yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ 7 vụ; kiểm sát 14 vụ kinh doanh thương mại, lao động; 13 vụ hành chính; công tác THADS, hành chính thụ lý kiểm sát 4.148 việc/1.160.179.975.000đ , công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được VKS 02 cấp thực hiện đúng quy định của Ngành…
   06 tháng đầu năm 2022, VKS tỉnh Kon Tum đã Lãnh đạo, chỉ đạo VKS 02 cấp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, đảm bảo tập trung thống nhất theo các Chị thị của Ngành, Nghị quyết của Trung ương và địa phương; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Viện trưởng VKSNDTC về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp… đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu với các mặt công tác; định kỳ hàng tuần, tháng rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo theo quy định tại Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị; tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm; triển khai có hiệu quả đề án số hoá hồ sơ để công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên toà, mang lại hiệu quả cao trong công tác...
   Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, ban hành thông báo rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ và trả lời thỉnh thị đối với VKS cấp huyện, định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp liên ngành, phối hợp giải quyết các vụ việc, vụ án, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp khắc phục và thống nhất quan điểm giải quyết, áp dụng pháp luật; tiếp tục  cử cán bộ, KSV tham gia tập huấn, học tập nghiệp vụ nhằm kịp thời cập nhật những văn bản mới nhất, những kỹ năng, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng trình độ, chuyên môn nghiệp vụ áp dụng thực tiễn trong công tác...; công tác phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng vùng sâu, vùng xa được chú trọng, qua đó nhân dân biết về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương.
   Với sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Kon Tum, VKS 02 cấp đã xác định được 03 vụ án điểm để điều tra, truy tố xét xử phục vụ chính trị tại địa phương, tổ chức 33 phiên tòa rút kinh nghiệm (có 04 phiên tòa rút kinh nghiệm theo cụm, 4 phiên toà số hoá hồ sơ), đáng chú ý 6 tháng đầu năm 2022 đã thu hồi trong giai đoạn truy tố số tiền 7.750.000đ/3.793.258.000đ là tài sản do tội phạm tham nhũng gây ra, tổ chức 01 phiên tòa trực tuyến (cấp tỉnh), 03 phiên tòa xét xử lưu động …, qua công tác kiểm sát đã phát hiện nhiều vi phạm, từ đó VKS 02 cấp đã ban hành 07 Kháng nghị, 47 Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực, 10 kiến nghị phòng ngừa chung, VKS tỉnh đã báo cáo đề nghị Kháng nghị giám đốc thẩm 02 vụ, các Kiến nghị, Kháng nghị của VKS đều được chấp nhận, qua đó thể hiện được vị trí, vai trò của Viện kểm sát trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương.
Kết luận Hội nghị, đ/c Phan Minh Cự, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu, VKS 02 cấp tăng cường quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; phát huy đoàn kết, gương mẫu trong công việc, chấp hành nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.   
   Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII của Đảng; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”,  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; thực hiện công khai, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan.
   VKS 02 cấp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường trách nhiệm của VKS đối với hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa, kịp thời ban hành kiến nghị, kháng nghị đối với các vi phạm, Lãnh đạo đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội;  kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động; kiểm sát tạm giữ, tạm giam; kiểm sát thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, Hệ thống chỉ tiêu của VKSND tối cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành, quản lý chặt chẽ nguồn ngân sách được cấp, sử dụng tài chính, tài sản công tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. 
   Phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các phong trảo thi đua do Đảng, Nhà nước, VKSTC và địa phương phát động,  nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Phan Minh Cự, Tỉnh ủy Viên, Viện trưởng VKS tỉnh chủ trì kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 tại VKS cấp huyện

Một buổi kiểm tra Chuyên đề tại VKS cấp huyện do đ/c Trần Thanh Quang, Phó Viện trưởng VKS tỉnh chủ trì

Tác giả bài viết: Phúc Hòa- VKS huyện Sa Thầy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN MỚI NHẤT

LIÊN KẾT WEBSITE

Học & làm theo tấm gương Bác

THỐNG KÊ LƯỢC TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 95

Máy chủ tìm kiếm : 41

Khách viếng thăm : 54


Hôm nayHôm nay : 1594

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 693740

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 18719008